Eräille lentopaikoille on haettu ja saatukin ympäristölupa. Ympäristöluvassa on normaalisti käsitelty myös meluhaittoja ja niiden vähentämistä. Haittojen vähentäminen ilman tietoa sen suuruudesta on hedelmätöntä. Tarvitaan siis tietoa siitä, miten melua syntyy ja miten se leviää. Tähän tarkoitukseen ympäristöluvassa voi olla vaatimus melumallinnuksesta.


Toteutettuja selvityksiä: Räyskälä (EFRY), Nummela (EFNU), Jämijärvi (EFJM), Espoo Laajalahti (talvilentopaikka), Inarin sataman vesilentotoiminta, Nurmijärvi-Savikko (EFNS), Mänttä-Sassi, Helsinki-Malmi (EFHF), Pyhtää (EFPR), Mäntsälä, Alavus (EFAL)


Melumallinnus on myös tehokas tapa lentopaikan ohjeistuksien ja menetelmien kehittämiseksi, meluhaittojen pienentämiseksi.