SERA lentosäännöt noudattavat tavallista EASA normien rakennetta. Pääosat ovat:

Asetus, tässä ovat artiklat

Asetuksen liite, tämä on se varsinainen määräys

EASA päätökset, tässä ovat selittävät ja täydentävät AMC:t ja GM:t

Asetus

Artiklat

EU asetus on vahva laki. Se on voimassa kaikissa jäsenmaissa, ilman että jäsenmaa saattaa sitä mitenkään voimaan. Asetukseen pätee, "vähintään/enintään" periaate. Jäsenmaa ei saa vaatia asetuksessa määrätyistä asioista mitään lisäjuttuja. Eikä jäsenmaa saa antaa helpotusta mihinkään asetuksen kohtaan. Direktiivi olisi heikompi paperi. Se edellyttää että jäsenmaa sisällyttää sen omaan lainsäädäntöön, jossain aikataulussa. Mutta tästä jäsenmaat voivat (ja ovat) livenneet. Mutta nämä lentosäännöt ovat siis EU asetuksia. Asetuksessa voi toki olla määrätty, että jokin asia on jäsenmaan määrättävissä. Esimerkiksi lentosääntöjen osalta sotilasilma-alusten osalta jäsenmaa saa määrätä mitä lentosääntöjä ne noudattava.

EU asetuksen varsinainen teksti on artikloissa. Näistä löytyy voimaantulo (lopussa) ja ketä tämä asetus koskee (1 artikla). Sekä oleellisena osana määritelmät löytyvät täältä (1 artikla).

Asetuksen liite

Varsinainen määräys

Asetuksen liiteosassa on itse määräys. Se on tässä tapauksessa numeroitu tyyliin "SERA.xxxx". Numero-osan ensimmäinen numero (tai kaksi ensimmäistä) kertoo luvun (EU käännöksenä "jakso").

Määräykseen kuuluu myös "Lisäyksiä". Niitä ei kutsuta "liitteiksi", koska koko määräysosa on "liite", jottei olisi "liitteen liitettä"!. Pitää siis tottua tähän "lisäykseen". Lisäyksissä on mm matkalentokorkeustaulukko.

Originaalissa on lisäksi eroavaisuudet ICAO lentosääntöihin (määräysosan jälkeen).

AMC/GM osa

Koska itse määräys on EU komission antamaa lakitekstiä, se ei aina riitä. Niinpä EASA on omana julkaisunaan julkaissut tarkennukset ja ohjeet. AMC:t ja GM:t.

AMC (=Acceptable Means of Compliance)

AMC:t ovat EASAn määräyksiä miten ko kohtaa pitää soveltaa. Eli ne ovat luonteeltaan pakollisia.

GM (=Guidance Material)

GM ovat selityksiä ja tapoja toteuttaa asiat. Ne eivät ole hierarkiassa AMC tasoisia. Ja teksti on sisällöltäänkin ja tyyliltään ihan erilaista. Avaavat määräystä esimerkein jne. Mutta meidän kannalta niin toimien asiat menee yleensä helpommin.

Muuta

AMC:t ja GM:t on numeroitu vastaamaan itse määräyksen kohtia. Eli se pisteen jälkeen oleva numero on määräyksen kohdassa ja sitä tukevissa AMC/GM kohdissa sama. Tässä koosteessa sekä määräyskohtiin että AMC:hin on lisätty linkit vastaaviin kohtiin. Eli jos määräykseen liittyy AMC, se on vastaavassa kohtaa linkkinä. Ja AMC:ssä on linkki ko määräyskohtaa.

Tässä koosteessa on alussa sisällysluettelo. Kunkin isomman jakson alussa on ko jakson sisällysluettelo. Aivan tiedoston lopussa on lisäksi sanahakemisto. Siinä ei vielä ole kovin montaa hakusanaa, mutta niitä lisäillään tarpeen (eli ehdota) mukaan.